top of page
Organized Files

JÄDIN

KAIKKI TIEDOT YHDELLÄ VAIKOLLA

JÄRJESTELMÄ - Tiedot § 5 TMG

 

Pareva Oy
Kammerforststrasse 5a
76646 Bruchsal

Mainosrekisteri:HRB 730721
Rekisteröintituomioistuin:Mannheimin käräjäoikeus

Edustaja:
Tobias Kasten
Toimitusjohtaja (toimitusjohtaja)

 

Ottaa yhteyttä

Puhelin: +49 7257 938 90 23
Matkapuhelin: +49 170 80 10 817

Sähköposti: info@pareva.de

arvonlisävero

Myyntiverolain §27 a mukainen liikevaihtoverotunnus:
DE 318 643 442

vastuuta

560-FKHU-010.091.124.166

Vastaa sisällöstä § 55 Abs. 2 RStV mukaisesti

 

Tobias Kasten
Kammerforststrasse 5a
76646 Bruchsal

Emme ole halukkaita tai velvollisia osallistumaan riitojenratkaisumenettelyihin kuluttajan välimieslautakunnassa.

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajana vastaamme omasta sisällöstämme näillä sivuilla Saksan telemedialain (TMG) 7 §:n 1 momentin mukaisesti. TMG:n pykälien 8-10 mukaan meillä palveluntarjoajana ei kuitenkaan ole velvollisuutta valvoa välitettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai tutkia olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan.

Yleisten lakien mukaiset velvollisuudet poistaa tai estää tietojen käyttö säilyvät ennallaan. Vastuu tältä osin on kuitenkin mahdollinen vasta siitä hetkestä lähtien, jolloin tiedetään tietystä lainrikkomuksesta. Heti kun saamme tietoomme lain rikkomuksista, poistamme tämän sisällön välittömästi.

Vastuu linkeistä

Tarjouksemme sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille, joihin meillä ei ole vaikutusta. Siksi emme voi ottaa vastuuta tästä ulkoisesta sisällöstä. Sivujen toimittaja tai ylläpitäjä on aina vastuussa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Linkitetyt sivut tarkastettiin linkittämisen yhteydessä mahdollisten lakirikkomusten varalta. Laiton sisältö ei ollut tunnistettavissa linkityksen aikaan.

Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole järkevää ilman konkreettista näyttöä rikkomisesta. Heti kun saamme tietoomme lakirikkomuksista, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

tekijänoikeus

Sivuston ylläpitäjien luoma sisältö ja teokset näillä sivuilla ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Monistaminen, muokkaaminen, levittäminen ja kaikenlainen tekijänoikeuden rajojen ulkopuolella tapahtuva hyödyntäminen edellyttää kyseisen tekijän tai tekijän kirjallista suostumusta. Tämän sivuston lataukset ja kopiot ovat sallittuja vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Siltä osin kuin tämän sivuston sisältö ei ole operaattorin luoma, kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia noudatetaan. Erityisesti kolmansien osapuolien sisältö on merkitty sellaiseksi. Jos saat kuitenkin tietää tekijänoikeusloukkauksesta, pyydämme sinua ilmoittamaan meille. Heti kun saamme tietoomme lain rikkomuksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi.

EU:n riitojenratkaisu
Euroopan komissio tarjoaa verkkopohjaisen riitojenratkaisualustan (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Sähköpostiosoitteemme löytyy ylhäältä julisteesta.
Kuluttajariitojen ratkaisu/yleinen välimieslautakunta

 

Emme ole halukkaita tai velvollisia osallistumaan mihinkään riitojenratkaisumenettelyyn
osallistua kuluttajavälityslautakuntaan.

Lähde: eRecht24

bottom of page