top of page
At Work

AVOIMET TYÖPAIKAT
&TYÖT

DevOps ENGINEER

KEHITTÄJÄ INsinööri

TIETOA TYÖSTÄ

Työskentelet DevOps-insinöörinä osana ydinkehitystiimiä. Työskentelet työkalujen ja infrastruktuurin parissa, joiden avulla voimme käyttää, valvoa ja hallita SaaS-sovellustamme poikkeuksellisella käyttöajalla.

 

Laaja tietosi Linuxista, verkottumisesta ja pilvitoiminnasta auttaa sinua määrittämään ja toteuttamaan muutoksia sovelluksen kaikilla tasoilla tai niiden rinnalla. Työskentelet monien eri työkalujen, kielten ja konseptien parissa ja olet vastuussa sovelluksiemme nopeasta skaalaamisesta. Työskentelemme poikkitoimisissa tiimeissä, joten sinulla on suora yhteys kollegoihisi ja voit tehdä tiivistä yhteistyötä kehittäjien kanssa nopeassa palautesilmukassa ja julkaisujaksossa.

HAASTESINÄ NAAMA.

Vaadittavat TAIDOT

01

02

03

04

Erinomaiset taidotsisäänLinux-hallinta, verkottumistamuutoiminnot

Syvällinen tieto/seurantaamuuanalyysityökalut(Prometheus, Grafana, Loki)

Kokemus (tai korkea motivaatio oppia) infrastruktuurin automaatio ansiblen kanssa

tietokannan tuntemusihannetapauksessa kokemustaNoSQL-tietokannatmuuviestintä

05

kokeajuoksemassa aSaas-sovelluspäälläpilvipalveluntarjoajaton etu 

06

kykytehdäHyvät tekniset valinnatkanssaymmärtää-ltatekninenmuuoperational 

vaatimukset

07

Vähintään4 Vuotta/ammatillinen kokemus käyttöönotostaja juoksuatodellisen maailman sovelluksiapäälläLinux

NOINSINÄ.

OMINAISUUDET

Sinä olethalun ohjaamanatotoimittaa siistejä tuotteitamuuratkaisujakanssasilaaja tietämysmuupositiivinen työ- ja elämänasenne

Sinäosoita paskatonta asennettamuurakastaa kasvaauusille alueille jaymmärtäätheisompi kuva

sinä tiedätkuinka hallita itseäsiseurataprioriteettejaja nauti työskentelyn eduista ajaettu joukkueja erittäinjoustava työskentelyympäristöön

MITÄ voit katsoaETEENPÄINTO.

JOKAINEN PÄIVÄ ILO

Työskentele aammattilainensisällä aammattilaisten tiimikenellä onteknologian täysi hallinta

Joustavat työajatkanssakorkea keskittyminen tuloksiinmielummin kuinaikaleimat

johtaa showtaollavastuussavartentyöteet ja saatsuoraa palautetta

pelata akeskeinen rooliindesignmuukehitystämeidänTuotteet

työskennellähuippuluokan työkalutkohdassa a

MacBooktai päälläalustat/sinun valintasi

kotitoimistovaihtoehtoja ja

kehittymässä/tutkimusbudjetteja

Ergonomiset työpöydätkanssaseisova vaihtoehtoja akeskeinentyöpaikka

Olemme päällätasavertainen mahdollisuustyönantaja.

Emme syrji sen perusteellarotu,seksiä,vammaisiatai
perhetilannetyöllistymisprosessissa.

Kuvaus sopii sinulle &

urasi hyvin?

Tai lähetä lyhyt hakemus osoitteeseen

info@pareva.de/soita meille.

bottom of page